За нас

Фирма "Милтех" ЕООД е българско дружество, основано през 1998 година. Още в началото на своята дейност „Милтех” ЕООД успява да се докаже като стабилен партньор с ясни цели за своето бъдещо развитие в сферата на телекомуникациите. Благодарение на активната си работа, скоро след основаването си, фирмата става изключителен представител на Корпорация "HARRIS" за България - водещ производител на комуникационно и информационно оборудване, предназначено за правителствени и търговски организации.

В стремежа си да задоволи напълно изискванията на своите клиенти, с увеличена гама от предлагани продукти и услуги, фирма „Милтех” ЕООД става корпоративен консултант на Корпорация „LOCKHEED MARTIN” – световен лидер в областта на високите технологии.

Благодарение на изграденото доверие в своите постоянни клиенти и успешно приключилите проекти, през 2002 г."Милтех" ЕООД става собственик на едно от най – конкурентните български предприятия в отбранителния сектор - "Електрон Прогрес" ЕАД. За последните години двете компании успешно реализират изпълнението на различни проекти за Министерството на отбраната на Република България и други държавни организации.

За последните няколко години фирма „Милтех” ЕООД става партньор на редица утвърдени компании, като API, KEYMILE, PANASONIC TOUGHBOOKS, EMS Satcom, PELI, McDowell Research, Ultralife Corporation, Savi, B&W International, Nortel, Juniper, Cisco и др., които са водещи производители на комуникационно, информационно, мрежово и транспортно оборудване, както и системи за наблюдение и контрол на транспортни средства и контейнери.

Фирма “Милтех” ЕООД е оторизирана да извършва гаранционна и извънгаранционна поддръжка и монтаж на доставеното оборудване на територията на Република България и в чужбина.

За извършване на поддръжката на доставеното оборудване и софтуер, в офиса на „Милтех” ЕООД е изграден специализиран център, който разполага с цялата необходима документация, измервателна и друга апаратура, необходима за качественото отстраняване на възникнали повреди.

Фирма „Милтех” ЕООД е упълномощена да извършва обучение за работа с техниката на фирма “Харис”. Служителите на фирмата, са преминали курсове на обучение в България и САЩ за експлоатация и поддръжка на КВ, УКВ, мултибанд радиостанции, радиорелейни станции, както и за поддръжка на софтуер за предаване на данни и GPS позициониране.

"Милтех" ЕООД притежава сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001-2008.

 

 


 Сетификат за членство
"Милтех" ЕООД е член на Американската търговска камара
Сетификат за качество ISO 9001:2000
"Милтех" ЕООД е сертифицирана по стандарта ISO 9001-2000.

Годишен финансов отчет на "Милтех" ЕООД - консолидиран към 31.12.2007 г.

Годишен финансов отчет на "Милтех" ЕООД към 31.12.2007 г.