Harris Corporation

Harris
HARRIS е международна комуникационна и информационно технологична корпорация, обслужваща правителствения и търговски сектор по целия свят.
Корпорацията е отдадена на развитието на най-добрите в областта защитени комуникационни продукти, системи и услуги.

Официален сайт на компанията: http://www.harris.com/