Международна изложба за отбранителна техника “ХЕМУС”

През 2008 година фирма "Милтех" ЕООД, заедно със своите партньори - Електрон Прогрес ЕАД, Lockheed Martin, Harris, Harris Stratex, Мултипроцесорни системи ООД и ICW взеха участие в международната изложба за отбранителна техника "Хемус", състояла се в гр. Пловдив.

По време на изложението бяха представени най-новите хардуерни и софтеурни продукти на участниците, като последното поколение радиостанции на Корпорация Harris - Falcon III, заглушителната техника "Комета" на „Електрон Прогрес”, софтуери за управление, програмиране и предаване на данни, навигационни системи, както и решения и продукти, които осигуряват ефективно свързване в сектора на здравеопазването от ICW.

Изложбата бе посетена от 13 официални делегации от Албания, Виетнам, Германия, Гърция, Египет, Корея, Люксембург, Полша, Румъния, Турция, Украйна, Унгария, Франция и от представители на различни структури на НАТО. Сред посетителите бяха и всички акредитирани в Република България военни аташета, както и много специалисти и търговци от отбранителния сектор.

Международна изложба за отбранителна техника ХЕМУС

Международна изложба за отбранителна техника ХЕМУС

Международна изложба за отбранителна техника ХЕМУС