Всеки войник с радиостанция

Американската компания "Harris" предложи на Българската армия всеки войник да има персонална радиостанция.

Компанията направи презентация в столицата. "Harris" не коментираха цената на радиостанциите. От фирмата обясниха, че ако Министерството на отбраната закупят такива радиостанции за Българската армия цената ще бъде драстично по ниска.

"Цената ще бъде изключително ниска защото тези радиостанции се асемблират в България" – каза инж. Красимир Пингелов управляващ "Милтех" ЕООД фирмата представител на Harris.

SPR - защитена персонална радиостанция, която се предлага има уникални възможности. Тя може да се включи към компютър има GPS модул за наблюдение и проследяване.
Боеца ще има възможност да говори с другата част от неговото подразделение.
Той ще знае също така местоположението на всеки един от подразделението така както и те. Също така командира на подразделението ще наблюдава местоположението на своите подчинени
Радиостанциите са изключително подходящи за мисии.
Например по време на мисия отделния войник при зададени правомощия, ще ома възможността да се обади на своето семейство.