Услуги

Фирма "Милтех" ЕООД предлага на своите клиенти следните услуги:

- Консултации;

- Маркетингови проучвания;

- Проектиране и дизайн;

- Доставка;

- Монтаж и инсталиране на оборудването и софтуера в страната и чужбина;

- Обучение в страната и чужбина от сертифицирани специалисти;

- Гаранционна и следгаранционна поддръжка на оборудване и софтуера в страната и чужбина.