Nortel

Nortel
NORTEL е признат лидер в доставката на комуникационно-информационни устройства и решения. Nortel произвежда телекомуникационно и мрежово оборудване и софтуер.
Компанията осигурява преносна среда и решения за бизнеса, като стационарни и мобилни телефони, безжични решения, корпоративни мрежи и др.

Официален сайт на компанията: http://www.nortel.com/