Ultralife Corporation

Ultralife
Ultralife Corporation започва своята дейност с производството на батерии, сега тя предлага голяма гама от решения за резервирани, преносни захранвания в комуникационните и информационните системи. От проектиране до сътрудничество за решаване на проблемни области, Ultralife обслужва правителствени, отбранителни и комерсиални продукти и клиенти в целия свят.

Официален сайт на компанията: http://www.ultralifecorp.com/